Giảng viên Nguyễn Hải phụ trách đào tạo xe mô tô và ô tô tại Trung tâm. Là người rất tâm huyết với học viên và nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.

  • Bằng Lái Xe VIP

Leave A Comment